Rozliczanie unijnych dotacji

Uzyskanie unijnych dotacji wiąże się z godzinami poświęconym na czytanie i zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami udzielania dotacji. Kompletowanie dokumentacji, planu inwestycji, oświadczeń i zaświadczeń wymaga wielkiej uwagi i skrupulatności dlatego czasem warto skorzystać z rady i pomocy osób zajmujących się na co dzień pozyskiwaniem funduszy na realizacje różnych projektów. Odpowiednie zaznajomienie się w przepisami znacznie ułatwi wnioskowanie o dotacje. 

Etapy ubiegania się o dotacje unijne

rozliczanie dotacjiUzyskanie środków z funduszy europejskich na realizację różnych projektów nie jest zadaniem łatwym. Ale nie ma co zniechęcać się już na początku. Wiele osób korzysta z tego rodzaju pomocy na rozkręcenie własnego biznesu lub na zmodyfikowanie tego biznesu i nadanie mu innowacyjnego charakteru. Choć to są tylko dwa przykłady wykorzystania środków unijnych to tak naprawdę jest ich znacznie więcej i każdy kto jest otwarty na nowości, ma pomysł i nie boi się wyzwań znajdzie coś dla siebie. Samo ubieganie się o dotacje składa się z kiltu etapów działania. Po pierwsze trzeba mieć pomysł. Należy zapoznać się z dokumentacją. Stworzyć plan działania. Zebrać komplet dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń oraz przygotować plan inwestycji. No i w końcu złożyć wniosek. Od tego momentu zaczyna się czekanie na pozytywne rozpatrzenie wniosku lub ewentualne dostarczenie wymaganych jeszcze dokumentów. Po tym etapie przychodzi moment podpisania umowy dotacji bądź otrzymania promesy otrzymania dotacji po spełnieniu pewnych wymagań.  Wtedy można przystąpić do realizacji planu. Po wszystkim przychodzi bardzo ważny moment – rozliczenie dotacji. Rozliczenie dotacji to formalna i merytoryczna kontrola dokumentów rachunkowych przedstawionych przez beneficjenta ubiegającego się o dotacje.  Ten etap jest niezwykle ważny i należy się do niego bardzo przyłożyć. Skrupulatnie kompletować wszystkie dokumenty dotyczące ponoszonych kosztów i pilnować poprawności wystawianych faktur. Rozliczanie dotacji to ten moment, od którego zależy czy otrzymamy zwrot w całości czy też może dojdzie do potrąceń w związku z przedstawieniem nieodpowiednich faktur. W tym momencie ważne jest abyśmy bardzo dokładnie pilnowali katalogu kosztów kwalifikowalnych, które podpięte są do działania w ramach, którego realizujemy swój projekt. Pamiętać należy, że dofinansowanie otrzymujemy właśnie na koszty kwalifikowalne. Bardzo na tym etapie pomoże nam dokładne zapoznanie się z treścią podpisanej umowy o dofinansowanie. Zazwyczaj są to bardzo długie dokumenty, niemniej jednak znajomość jej zapisów pomoże złożyć odpowiednie dokumenty związane z rozliczeniem dotacji, poznać konsekwencje niedostosowania się do wszystkich jej zapisów oraz da obraz tego jakie w związku z inwestycją mamy prawa.

Każdy etap ubiegania się o dotacje jest niezwykle ważny. Do każdego należy przyłożyć się i wypełnić go skrupulatnie aby na przyszłość uniknąć niepotrzebnych problemów. Jest to dla nas swego rodzaju lekcja sumienności i poświęcenia dla swoich planów i marzeń. Sytuacja kiedy wszystko uda się załatwić bez większych i niepotrzebnych problemów na pewno sprawi, że na pewno nie spoczniemy na laurach a w przyszłości będziemy dążyć do dalszego rozwoju osobistego ,zawodowego bądź związanego z prowadzoną przez nas działalnością.